Naše vize je být globálním dodavatelem palivových systémů

Firma YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. je součástí společnosti YAPP Automotive Systems Co., Ltd., která sdružuje firmy specializované na vývoj, výrobu a prodej plastových palivových systémů v automobilovém průmyslu.

Centrála naší mateřské společnosti sídlí v Yangzhou v Číně, kde máme  největší zastoupení – přes deset poboček včetně vývojového centra. Další pobočky jsou rovněž v Indii, Rusku, Austrálii, USA a samozřejmě v ČR.

Důležité milníky v historii firmy

2017

Nepřetržitý provoz

2016

Založení pobočky v portugalské Palmele

2015

Založení pobočky v Kvasinách

18.04.2014

Certifikace ISO/TS 16949:2009

19.12.2013

Certifikace ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

06.12.2013

Certifikace CCC dle CNCA-02C:2005

09.07.2013

Získání Prohlášení o shodě ISO/TS 16949:2009

Únor 2013

Třísměnný provoz

Listopad 2012

SOP MQB A1 VL

01.09.2010

Založení YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o.

2007

Založení první pobočky v Indii

2006

Roční produkce přesáhla 1 milión kusů

2003

Roční prodeje překročily 500 tisíc kusů. Produkce je exportována do zámořských trhů

1990

Byly obsazeny první pracovní místa a nahrazen import. První automobilové PFT v Číně
1988 - Založení YAPP Automotive Parts Co., Ltd.

Zastoupení firmy YAPP ve světě

Klíčové hodnoty firmy YAPP

Orientace na zákazníka

Vědomí si zodpovědnosti

Týmová spolupráce

Neustálé zlepšování

Politika kvality

 • Vyrábět optimální výrobky s nejúspornější mírou nákladů a splněním všech požadavků zákazníků.
 • Zlepšovat spokojenost zákazníka dodáváním bezchybných výrobků, vždy a včas.
 • Plnit všechny příslušné zákonné požadavky.
 • Neustále zlepšovat Systém Managementu Kvality.
 • Zlepšovat efektivnost Systému Managementu Kvality poskytováním adekvátního školení, osobního rozvoje a motivace zaměstnanců.

Politika bezpečnosti práce
a životního prostředí

 • Být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jiných požadavků, které se vztahují k environmentálním aspektům společnosti, bezpečnosti práce a ochraně zdraví.
 • Neustále zlepšovat systém EHS řízení, environmentální výkonnosti a dodržování zásad bezpečnosti práce.
 • Realizovat systém prevence znečišťování s ohledem na současné procesy, jejich změny a nově zaváděné procesy.
 • Zjišťovat příčiny nežádoucích událostí s dopadem na lidské zdraví, životní prostředí či majetek a přijímat patřičná nápravná opatření.
 • Snižovat produkci odpadů a zvyšovat jejich materiálové či energetické využití.
 • Snižovat energetickou a surovinovou náročnost výroby.
 • Realizovat systém vzdělávání zaměstnanců k neustálému zvyšování znalostí, ekologického povědomí,  bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 • Otevřeně komunikovat a spolupracovat se zainteresovanými stranami v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Projednávat otázky EHS s pracovníky a s jejich zástupci a zajišťovat jejich spoluúčast.
 • Pravidelnými kontrolami identifikovat a snižovat rizika mající vliv na BOZP a odstraňovat  nebezpečí.