Naše vize je být globálním dodavatelem palivových systémů

Firma YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. je součástí společnosti YAPP Automotive Systems Co., Ltd., která sdružuje firmy specializované na vývoj, výrobu a prodej plastových palivových systémů v automobilovém průmyslu.

Centrála naší mateřské společnosti sídlí v Yangzhou v Číně, kde máme  největší zastoupení – přes deset poboček včetně vývojového centra. Další pobočky jsou rovněž v Indii, Rusku, Austrálii, USA, Francii a samozřejmě v ČR.

Mapa továren
Důležité milníky v historii firmy

2024

Start sériové výroby nových projektů pro Stellantis

2021

Založení pobočky v Sochaux

2020

Získání nových projektů a tím i rozšíření portfolia zákazníků o koncern Stellantis

2017

Nepřetržitý provoz

2016

Založení pobočky v portugalské Palmele

2015

Založení pobočky v Kvasinách

18.04.2014

Certifikace ISO/TS 16949:2009

19.12.2013

Certifikace ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

06.12.2013

Certifikace CCC dle CNCA-02C:2005

09.07.2013

Získání Prohlášení o shodě ISO/TS 16949:2009

Únor 2013

Třísměnný provoz

Listopad 2012

SOP MQB A1 VL

01.09.2010

Založení YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o.

2007

Založení první pobočky v Indii

2006

Roční produkce přesáhla 1 milión kusů

2003

Roční prodeje překročily 500 tisíc kusů. Produkce je exportována do zámořských trhů

1990

Byly obsazeny první pracovní místa a nahrazen import. První automobilové PFT v Číně
1988 - Založení YAPP Automotive Parts Co., Ltd.

Zastoupení firmy YAPP ve světě

Mapa továren

Klíčové hodnoty firmy YAPP

Orientace na zákazníka

Vědomí si zodpovědnosti

Týmová spolupráce

Neustálé zlepšování

Politika kvality

YAPP Globální Politika kvality

 • Pokročilá technologie
 • Štíhlé řízení
 • Neustálé zlepšování
 • Vynikající kvalita – nad očekávání zákazníků

YAPP CZECH Politika kvality

My, YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o., výrobce palivových nádrží a plnicích potrubí, jsme se zavázali vyrábět kvalitní výrobky, se zaměřením na našeho zákazníka a neustálým zlepšováním interních procesů. Implementací standardu kvality IATF 16949:2016 systém řízení kvality zahrnuje všechny procesy a poskytuje rámec pro stanovení cílů kvality s procesním přístupem a v souladu s platnými interními a externími požadavky na splnění nebo překročení spokojenosti zákazníků v automobilovém průmyslu.

Motivací a zapojením všech zaměstnanců podporujeme komunikaci na všech úrovních společnosti YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. a vypomáháme reaktivitě a výkonností naší organizace.

Politika bezpečnosti práce
a životního prostředí

 • Být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jiných požadavků, které se vztahují k environmentálním aspektům společnosti, bezpečnosti práce a ochraně zdraví.
 • Neustále zlepšovat systém EHS řízení, environmentální výkonnosti a dodržování zásad bezpečnosti práce.
 • Realizovat systém prevence znečišťování s ohledem na současné procesy, jejich změny a nově zaváděné procesy.
 • Zjišťovat příčiny nežádoucích událostí s dopadem na lidské zdraví, životní prostředí či majetek a přijímat patřičná nápravná opatření.
 • Snižovat produkci odpadů a zvyšovat jejich materiálové či energetické využití.
 • Snižovat energetickou a surovinovou náročnost výroby.
 • Realizovat systém vzdělávání zaměstnanců k neustálému zvyšování znalostí, ekologického povědomí,  bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 • Otevřeně komunikovat a spolupracovat se zainteresovanými stranami v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Projednávat otázky EHS s pracovníky a s jejich zástupci a zajišťovat jejich spoluúčast.
 • Pravidelnými kontrolami identifikovat a snižovat rizika mající vliv na BOZP a odstraňovat  nebezpečí.